Bycie rodzicem jest zadaniem trudnym, to jest praca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Co raz częściej słyszymy o wypaleniu rodziców. Spośród ponad 40 krajów polscy rodzice są jednymi z najbardziej wyczerpanych. I to są wyniki jeszcze sprzed pandemii.

 Kurs Pozytywna Dyscyplina w Praktyce
* 7 EDYCJA – MALUCHY *

– czyli kurs on-line dla rodziców młodszych dzieci do 9 lat –


7 EDYCJA – PRACUJESZ W DOMU & ON-LINE Z GRUPĄ
* start kursu 29 marca 2022 *

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)


Czy ten kurs jest dla Ciebie?

 Naszymi uczestnikami są Rodzice, którzy …

 • są zabiegani i nie mają czasu na kurs stacjonarny i/lub
 • chcą wzmocnić relacje ze swoimi dziećmi i/lub
 • potrzebują nowych pomysłów na wychowanie i/lub
 • są zmęczeni ciągłą walką ze swoimi dziećmi i/lub
 • czasem czują się wypaleni rodzicielsko i/lub
 • potrzebują odzyskać spokój ducha i/lub
 • mają już dość krzyków, upominania, przypominania i/lub
 • szukają mądrej alternatywy dla klasycznej metody wychowawczej bazującej na karach i nagrodach i/lub
 • mają już dość bycia służącymi we własnym domu … itd

po kursie on-line będziesz WIEDZIEĆ …

 • jak mądrze budować autorytet dorosłego,
 • dlaczego dziecko zachowuje jak się zachowuje oraz
 • jak należy reagować w różnych sytuacjach by osiągać efekty bez krzyku czy stosowania kar,
 • jak formułować konkretne komunikaty,
 • jak mówić i jak działać, by dzieci chciały z Tobą współpracować,
 • jak uczyć dziecko szacunku do siebie i innych,
 • co zrobić by dziecko uwierzyło w swoje możliwości,
 • jak rozwijać w dziecku jego życiowe kompetencje takie jak – asertywność, empatia, samoświadomość, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność, decyzyjność, sprawczość by w przyszłości stał się szczęśliwym i autonomicznym dorosłym,
 • czym zastępować kary i nagrody, na czym należy się skoncentrować by, wzmacniać samoocenę dziecka i jego poczucie własnej wartości, 
 • jak praktycznie wykorzystać wiedzę, którą otrzymujesz.

Co zawiera 7 EDYCJA naszego kursu online?

140 LEKCJI VIDEO
w każdym module znajdują się merytoryczne filmy,  które trwają od kilku do kilkudziesięciu minut i prowadzą Cię przez dany temat.

70 KART PDF
do każdego modułu PD są karty pracy z ćwiczeniami oraz podsumowania danego zagadnienia

14 WEBINARÓW
do każdego modułu, we wtorki, jest zaplanowany jest 2-godzinny webinar on-line, z sesją pytań i odpowiedzi (łącznie  28h)

ZAŚWIADCZENIE
każdy uczestnik (po napisaniu testu) otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, uprawniające do certyfikacji na edukatora PD

OPIEKA EDUKATORSKA
gdybyś miała/miał dodatkowe pytania, jesteśmy na grupie FB do dyspozycji, macie też zasoby w postaci innych uczestników kursu:)

 UDZIAŁ EKSPERTÓW
do współprowadzenia webinarów zaprosiłyśmy innych specjalistów m.in. z psychologii, neurobiologii, snu dziecka, żywienia itp 

DOSTĘP DO KURSU DO 02/2023
by przerobić kurs potrzebujesz
3 miesiące, dlatego otrzymujesz dostęp do końca lutego 2023, by mieć czas na praktykowanie PD.

GRUPA NA FACEBOOK’u
biorąc aktywny udział w dyskusjach, będziesz mieć okazję wymieniać się pomysłami z innymi uczestnikami kursu

Co zawiera program kursu?

MODUŁ 1 - Wprowadzenie do kursu
 1. LEKCJA – Zawieranie kontraktu na sukces, tj. jak ukończyc kurs w terminie i wdrożyć zmiany w domu
 2. LEKCJA – Moja motywacja do zmiany
 3. LEKCJA – Moje osobiste cele i oczekiwania
 4. LEKCJA – Moi osobiści sabotażyści
 5. LEKCJA – Tworzenie planu działania
 6. LEKCJA – Moje rytyny szkoleniowe

Do tego MODUŁU zaplanowane jest również 2-godzinne spotkanie on-line (WEBINAR) w formule “pytania & odpowiedzi” oraz przygotowano 6 stron materiałów, w tym ćwiczenia do samodzielnej pracy i podsumowania.

  MODUŁ 2 - Style rodzicielskie
  1. LEKCJA – Założenia i filary Pozytywnej Dyscypliny
  2. LEKCJA – Wprowadzenie do stylów rodzicielskich
  3. LEKCJA – Autorytarny styl rodzicielski
  4. LEKCJA – Permisywny styl rodzicielski
  5. LEKCJA – Zaniedbujący styl rodzicielski
  6. LEKCJA – Demokratyczny styl rodzicielski
  7. LEKCJA – Podsumowanie stylów rodzicielskich
  8. LEKCJA – Uprzejmy i stanowczy (cz. 1)
  9. LEKCJA – Uprzejmy i stanowczy (cz. 2)
  10. LEKCJA – 4 ważne listy
  11. VIDEO EXTRA – Rumuńskie sierocińce
  12. VIDEO EXTRA – Małpy Harlow’a

  Do tego MODUŁU zaplanowane jest również 2-godzinne spotkanie on-line (WEBINAR) w formule “pytania & odpowiedzi” oraz przygotowano 13 stron materiałów, w tym ćwiczenia do samodzielnej pracy i podsumowania.

  MODUŁ 3 - Samoregulacja & stres
  1. LEKCJA – Definicja samoregulacji
  2. LEKCJA – Samoregulacja a samokontrola
  3. LEKCJA – Błędne koło stresu
  4. LEKCJA – Homeostaza
  5. LEKCJA – Wpływ rodziców (dorosłych) na samoregulację dziecka
  6. LEKCJA – Samoregulacja w ujęciu Self-Reg (5 domen stresorów)
  7. LEKCJA – Domena biologiczna
  8. LEKCJA – Domena emocjonalna
  9. LEKCJA – Domena poznawacza
  10. LEKCJA – Domena społeczna
  11. LEKCJA – Domena prospołeczna
  12. LEKCJA – Podsumowanie 5 domen
  13. LEKCJA – Detektyw stresorów

  Do tego MODUŁU zaplanowane jest również 2-godzinne spotkanie on-line (WEBINAR) w formule “pytania & odpowiedzi” oraz przygotowano 10 stron materiałów, w tym ćwiczenia do samodzielnej pracy i podsumowania.

  MODUŁ 4 -Temperament
  1. LEKCJA – Wprowadzenie do temperamentu
  2. LEKCJA – Cechy temperamentalne (cz. 1)
  3. LEKCJA – Cechy temperamentalne (cz. 2)
  4. LEKCJA – Cechy temperamentalne (cz. 3)
  5. LEKCJA – Podsumowanie temperamentu

  Do tego MODUŁU zaplanowane jest również 2-godzinne spotkanie on-line (WEBINAR) w formule “pytania & odpowiedzi” oraz przygotowano 6 stron materiałów, w tym ćwiczenia do samodzielnej pracy i podsumowania.

  MODUŁ 5 - Błędne Strategie
  1. LEKCJA – Wprowadzenie do Błędnych Strategii
  2. LEKCJA – Błędna Strategia – UWAGA
  3. LEKCJA – Błędna Strategia – WŁADZA
  4. LEKCJA – Błędna Strategia – ZEMSTA
  5. LEKCJA – Błędna Strategia – BRAK WIARY
  6. LEKCJA – Korzystanie z tabel Błędnych Strategi
  7. LEKCJA – Interwencje rodzicielskie do UWAGI
  8. LEKCJA – Interwencje rodzicielskie do WŁADZY
  9. LEKCJA – Interwencje rodzicielskie do ZEMSTY
  10. LEKCJA – Interwencje rodzicielskie do BRAKU WIARY
  11. LEKCJA – Podsumowanie Błędnych Strategi

  Do tego MODUŁU zaplanowane jest również 2-godzinne spotkanie on-line (WEBINAR) w formule “pytania & odpowiedzi” oraz przygotowano 14 stron materiałów, w tym ćwiczenia do samodzielnej pracy i podsumowania.

  MODUŁ 6 - Kary, nagrody, konsekwencje
  1. LEKCJA – Wprowadzenie do kar
  2. LEKCJA – Kary a przekonania
  3. LEKCJA – Przyczyny stosowania kar
  4. LEKCJA – Skuteczność kar
  5. LEKCJA – Konsekwencje stosowania kar
  6. LEKCJA – Konsekwencje naturalne (cz. 1)
  7. LEKCJA – Konsekwencje naturalne (cz. 2)
  8. LEKCJA – Konsekwencje naturalne (cz. 3)
  9. LEKCJA – Konsekwencje logiczne (cz. 1)
  10. LEKCJA – Konsekwencje logiczne (cz. 2)
  11. LEKCJA – Konsekwnecje logiczne (cz. 3)
  12. LEKCJA – Skupienie się na rozwiązaniach
  13. LEKCJA – Pytania pełne ciekawości
  14. LEKCJA – Umowy i kontrakty z dziećmi
  15. LEKCJA – Pozytywn przerwa
  16. LEKCJA – Wprowadzenie do nagród
  17. LEKCJA – Zachęta a pochwała
  18. LEKCJA – Zachęcanie a zniechęcanie

  Do tego MODUŁU zaplanowane jest również 2-godzinne spotkanie on-line (WEBINAR) w formule “pytania & odpowiedzi” oraz przygotowano 12 stron materiałów, w tym ćwiczenia do samodzielnej pracy i podsumowania.

  MODUŁ 7 - Narzędziownik PD
  1. LEKCJA – Wprowadzenie do spotkań
  2. LEKCJA – Sesja doceniania
  3. LEKCJA – Sesja rozwiązywania problemów
  4. LEKCJA – Podsumowanie spotkań
  5. LEKCJA – Specjalny czas
  6. LEKCJA – Obowiązki domowe
  7. LEKCJA – Plany i checklisty
  8. LEKCJA – Technika “Oko w oko”
  9. LEKCJA – Technika “Czas na trening”
  10. LEKCJA – Technika “Poczucie humoru”
  11. LEKCJA – Technika “Aktywne słuchanie”
  12. LEKCJA – Technika “Jedno słowo”
  13. LEKCJA – Technika “Bądź uważny”
  14. LEKCJA – Technika “4P Pomyłek”
  15. LEKCJA – Technika “Pytania pełne ciekawości”
  16. LEKCJA – Technika “Kieszonkowe”

  Do tego MODUŁU zaplanowane jest również 2-godzinne spotkanie on-line (WEBINAR) w formule “pytania & odpowiedzi” oraz przygotowano 5 stron materiałów, w tym ćwiczenia do samodzielnej pracy i podsumowania.

  MODUŁ EXTRA 1 - Rozwój mózgu dziecka
  1. LEKCJA – Model działania mózgu dziecka i dorosłego (różnice i podobieństwa)
  2. LEKCJA – Schemat uczenia się mózgu
  3. LEKCJA – Powstawanie i rola więzi (relacji)
  4. LEKCJA – Rozwój mózgu dzieci w wieku 0-3 lata
  5. LEKCJA – Rozwój mózgu dzieci w wieku 3-6 lat
  6. LEKCJA – Rozwój mózgu dzieci w wieku 7-9 lat
  7. LEKCJA – Okna sensytywne i rozwojowe kroki milowe
  8. LEKCJA – Rozwój samoregulacji i samokontroli
  9. LEKCJA – Emocje podstawowe i ich rozwój
  10. LEKCJA – Traumy dziecięce

  Do tego MODUŁU EXTRA zaplanowane jest również 2-godzinne spotkanie on-line (WEBINAR) w formule “pytania & odpowiedzi”.

  MODUŁ EXTRA 2 - Rozwój społeczny
  1. LEKCJA – Adaptacja w nowym miejscu
  2. LEKCJA – Lęk separacyjny
  3. LEKCJA – Rozwój poznaczy i emocjonalny dziecka 0-3 lata
  4. LEKCJA – Rozwój poznaczy i emocjonalny dziecka 3-6 lata
  5. LEKCJA – Rozwój poznaczy i emocjonalny dziecka 7-9 lata
  6. LEKCJA – Oczekiwania rodziców a możliwości rozwojowe dziecka
  7. LEKCJA – Zaburzania rozwojowe
  8. LEKCJA – Praca z rodzicami z perspektywy psychologa

  Do tego MODUŁU EXTRA zaplanowane jest również 2-godzinne spotkanie on-line (WEBINAR) w formule “pytania & odpowiedzi”.

  MODUŁ EXTRA 3 - Sen dziecka
  1. LEKCJA – Wprowadzenie do snu
  2. LEKCJA – Wyniki badań o śnie
  3. LEKCJA – Skutki braku snu
  4. LEKCJA – Rodaje snu
  5. LEKCJA – Rytm snu
  6. LEKCJA – Układanka senna
  7. LEKCJA – Leżakowanie w placówce
  8. LEKCJA – Rola konsultantki snu

  Do tego MODUŁU zaplanowane jest również 2-godzinne spotkanie on-line (WEBINAR) w formule “pytania & odpowiedzi”.

  MODUŁ EXTRA 4 - Zasady ekranowe
  1. LEKCJA – Wprowadzenie do zasad
  2. LEKCJA – Ustalanie limitów 
  3. LEKCJA – Ekrany a sen
  4. LEKCJA – Ekrany a jedzenie
  5. LEKCJA – Ekrany a sypialnia
  6. LEKCJA – Miejsce na telefony
  7. LEKCJA – Czas na ruch
  8. LEKCJA – Bezpieczeństwo w sieci
  9. LEKCJA – Podsumowanie do zasad
  10. LEKCJA – Geneza uzależnień
  11. LEKCJA – Ekrany a układ nagrody w mózgu
  12. LEKCJA – Symptomu uzależnienia

  Do tego MODUŁU EXTRA zaplanowane jest również 2-godzinne spotkanie on-line (WEBINAR) w formule “pytania & odpowiedzi”.

  MODUŁ EXTRA 5 - Odżywianie i zaburzenia
  1. LEKCJA – Wprowadzanie nowych pokarmów, smaków
  2. LEKCJA – Karmienie piersią
  3. LEKCJA – Zachęcanie i zniechęcanie do jedzenia
  4. LEKCJA – Mam w domu “niejadka”
  5. LEKCJA – Neofobia żywieniowa
  6. LEKCJA – Zmiany rozwojowe
  7. LEKCJA – Słodycze i nagradzanie
  8. LEKCJA – Złe & dobre nawyki żywieniowe
  9. LEKCJA – Dobre praktyki żywieniowe
  10. LEKCJA – Jakie przekąski do szkoły
  11. LEKCJA – Mity i fakty o odżywianiu
  12. LEKCJA – Weganizm i wegetarianizm
  13. LEKCJA – Ryzyka zaburzeń odżywiania
  14. LEKCJA – Wdrażanie zmian żywieniowych

  Do tego MODUŁU EXTRA zaplanowane jest również 2-godzinne spotkanie on-line (WEBINAR) w formule “pytania & odpowiedzi”.

  Kim są nasi eksperci?

  dr Wojciech Glac

  dr Wojciech Glac

  Adiunkt w Pracowni Neurobiologii, Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego. Jego naukowe zainteresowania dotyczą neurobiologii uzależnień i indywidualnej zmienności reaktywności na substancje psychoaktywne. Jego pasją jest popularyzacja nauki o mózgu. Każdego roku prowadzi kilkadziesiąt wykładów na temat mózgu. Jest organizatorem dni mózgu.

  Webinar EXTRA “Jak rozwija się mózg dziecka?

  Anna Siennicka

  Anna Siennicka

  Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny, współzałożycielką “międzymamami”, konsultantka snu, trenerka zajęć ogólnorozwojowych Sensoplastyka®,  pedagog z epizodami badaczki mediów. Popularyzatorka domowego naucznia. Interesuje ją coaching rodzicielski oraz edukacja medialna i nowe technologie oraz ich wpływ na ludzi, a w szczególności na dzieci.

  Webinar EXTRA “Jak ważny jest sen dziecka?

  Webinaqr EXTRA “Domowe zasady ekranowe.

  Alicja Syc

  Alicja Syc

  Dietetyk oraz psychodietetyk. Ukończyła studia z zakresu dietetyki w Wyższej Szkole Rehabilitacji oraz studia podyplomowe z zakresu psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS. Na codzień pracuje jako dietetyk w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, prowadzi regularne warsztaty dietetyczne dla dzieci na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Centrum Zdrowia Dziecka, jak również indywidulane kosultacje dietetyczne oraz te związane z zaburzeniami odżywiania.

  Webinar EXTRA “Odżywianie małych dzieci”

  Agata Tarwacka-Odolczyk

  Agata Tarwacka-Odolczyk

  Psycholog klinicznych, Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny, Trenerka Umiejętności Społecznych. Prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych. Od 16 lat współpracuje z przedszkolami, w tym placówkami integracyjnymi. Ma doświadczenia w pracy z dziećmi z trudnościami i specjalnymi potrzebami. Autorka programów z zakresu rozwoju kompetencji społecznych i adaptacji dzieci w przedszkolu i żłobku.

  Webinar EXTRA “Rozwój emocjonalny i społeczny dzieci.”


  Kup dostęp do 7 EDYCJI kursu w PRZEDsprzedaży


  Co uczestnicy mówią o naszych kursach?

  poznaj wyniki ankiet ewaluacyjnych naszych kursów on-line

  %

  poleca nasz kurs, bo uważa go za wartościowy i praktyczny

  %

  zaobserwowało poprawę relacji, co oznacza mniej krzyku w domu

  %

  zauważyło spadek stresu i wzrost odczuwalnego spokoju

  %

  odczuło znaczącą poprawę relacji w związku między partnerami

  poznaj wybrane opinie uczestników

  Zmieniło się moje podejście do autystycznego syna, staram się być konkretniejsza i bardziej go rozumieć. Natomiast w pracy jako wychowawca świetlicy stałam się bardziej spokojna i wymagam od uczniów przestrzegania naszych zasad i reguł które wspólnie ustaliliśmy.” Magdalena W.

  “Kurs zapewnia dużą dawkę systematycznie przekazywanej wiedzy. Cotygodniowe webinary pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości na bieżąco, podobnie jak grupa na FB. Dziewczyny mają ogromną wiedzę nie tylko w zakresie PD, ale również z innych okołotowarzyszących dziedzin, zarażają entuzjazmem i chęcią pogłębiania wiedzy. Poza tym, co dla mnie było ważne , kurs nie jest cukierkowy, oparty na wyidealizowanych dialogach i schematach tylko na życiu i doświadczeniu

  Kurs pokazuje, że istnieje coś więcej pomiędzy surową dyscypliną a tzw. bezstresowym wychowywaniem dziecka. Uzbraja w konkretne i skuteczne metody oraz gotowe do użycia narzędzia komunikacji. Pokazuje, jak istotne jest, aby sięgać do źródeł, a nie skupiać sie na tym co na powierzchni – co nazywamy problemem. Bardzo inspirujące doświadczenie.

  “Co zmieniło się u mnie po kursie?

  1. Podejście i myślenie wobec dzieci, do ich trudności i zachowań. 2. Świadomość, że dzieci mają swoje trudności i stresory, że podlegają różnym presjom i emocjom, które często nie są rozumiane przez nauczycieli i rodziców. 3. Umiejętność pomagania rodzicom , dzieciom i nauczycielom często nie potrafiącym wyrwać się ze stereotypowych zasad i starych, nie sprawdzających się metod wychowawczych. 4. Umiejętność życzliwego i pełnego szacujku traktowania dzieci – zgodnie z Korczakowskim hasłem: “Nie ma dziecka, jest człowiek.

  Jestem bardzo zadowolona z tego wyzwania, napewno nie bedzie to moje ostatnie. Kilka koleżanek było pod ogromnym wrażeniem zmian w naszym domu, że same chcą się zapisac na następne edycje. Życie w naszym domu bardzo sie zmieniło na pozytywne, dzieci przestaly być buntownicze, chętniej wspolpracują, atmosfera w domu jest o wiele milsza. Odnaleźlismy spokój i na nowo cieszymy się rodzicielstwem.

  Polecam z całego rodzicielskiego serca kurs i kontakt z takimi kobietami i matkami jak Agnieszka i Dorota! Dużo wiedzy, ćwiczenia praktyczne pozwalające przyjżeć się sobie i praktykować zmianę, opieka i wsparcie, spotkania na żywo z możliwością zadawania pytań, bonusy… Jeśli stoisz pod ścianą z relacją z dzieckiem i jego emocjami, przestajesz się lubić jako rodzica, nie miałeś najlepszego dzieciństwa i potrzebujesz wsparcia i nadania kierunku w rodzicielstwie z szacunkiem dla siebie i dziecka, przytłaczają Cię własne emocje i brak pomysłów na zmianę, chcesz aby Twoje dziecko radziło sobie w coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości……to kurs PD przywróci twoją wiarę w siebie i dziecko,  jest bardzo dobrą inwestycją w siebie i przyszłość Twojego dziecka!

  “Jestem Wam niezmiernie wdzięczna i mojej przyjaciółce też. Zapisałam się, bo moja przyjaciółka mnie “zmusiła”. Byłam speceptyczna, myślałam sobie “czego nowego mnie nauczą?” Wydawało mi się, że wiem dużo, przeczytałam tyle książek o wychowaniu. Ale książki, to tylko książki. A to szkolenie on-line to praktyka, to doświadczanie, to grupa wsparcia, to wspaniała enrgia prowadzących, to wskazówki od edukatorów. Dziękuję Wam za ten kurs, za materiały i wszytsko co zawiera. To naprawdę pomoga. Mój mąż też się dołączył i dzisiaj wspólnie i zgodnie wychowujemy nasze dzieci.

  Dziewczyny Wasza pozytywna energia, szczerość i zaangażowanie sprawiły, że ze zniecierpliwieniem czekałam na czwartkowy wieczór. Pozytywna pozwoliła zrozumieć moje dzieci, spojrzeć na sytuacje z ich perspektywy. Dostrzec popełniane błędy i dać wskazówki lub nawet gotową receptę jak to naprawić. Spokój i właściwy kierunek w wyboistej drodze rodzicielstwa. Żałuję, że trafiłam tu dopiero gdy moja starsza córka ma 5,5 roku..

  Po kursie mam poczucie lepszej więzi z mężem i podbudowanie siebie nawzajem w rodzicielstwie. Większa świadomość mechanizmów rządzących zachowaniem dorosłego i dziecka. Poczucie nadziei, że damy radę i ma to sens. Skupienie na tu i teraz, rodzinie i relacjach i zapomnienie choć na chwilę o pandemii i niepewnej przyszłości. Większy spokój dla duszy osoby wysokowrażliwej i narzędzia…konkrety co robić dla siebie, dziecka 🙂

  Dziewczyny, jesteście super. Każda z Was wniosła do mojego warsztatu PD coś innego, wartościowego.Wasza energia, osobowość, zaangażowanie była nieoceniona. Starannie przygotowane materiały. Poczucie, że jesteście dla nas, że lubicie nas rozwijać i pomagać, że Wam zależy.” 

  “Bardzo doceniam różnorodność zastosowanych form nauki – kurs nie był oparty tylko na jednej ścieżce. Można było uczestniczyć w webinarach na żywo, korzystać z filmów na platformie, zadawać pytania poprzez parking, uzupełniać karty pracy czy korzystać z grupy na fb. Kurs nie był nudny ani męczący, tylko naprawdę ciekawie podany. Dodatkowym plusem jest dostęp do kursu przez rok!!!” 

  Te babeczki wiedzą, co robią. Znają tematy, mają wiedzę, są praktykami! PD to nie jest dyscyplina, PD to jest szacunek do innych i do siebie. To jest spokój w domu i w głowie.” 

  Potrafię bardziej kontrolować swoje emocje. Lepiej obserwuję swoje dzieci i rozumiem, z czego mogą wynikać ich negatywne zachowania. Przyłapuję je na dobrych rzeczach. Nie gderam, a rozmawiam. Dużo szybciej potrafimy zażegnać kryzysy i małe wojny. Mega poprawa atmosfery w domu. Zrozumiałam, że wiele sytuacji było spowodowanych przeze mnie.” 

  Zdecydowanie wrzuciłam na luz w wielu kwestiach. Poprawiła się komunikacja między mną a dzieciakami, a również między mną a mężem. Jest dużo lepsza atmosfera w domu,  ja już dużo mniej krzyczę,  i wszyscy jesteśmy spokojniejsi. Dzieciaki (3 i 5) podłapują nasze komunikaty i też już mówią do nas w taki sposob. Często to one właśnie stawiają mi granice jak zaczyna gad mną rządzić i dziękuję im wtedy za to, że potrafią mnie zatrzymać, zanim się rozpędzę mówiąc  “mamo, nie lubię, jak krzyczysz”. Fajnie też się dogadują między sobą,  jak już dojdzie do jakiejś spiny. Chętniej spędzam czas z dzieciakami będąc tu i teraz bez rozpraszaczy i tysiąca spraw do ogarnięcia. Nauczyłam się, jak dbać zarówno o potrzeby dzieci, jak i swoje wlasne. Cudowna zmiana?.” 


  Najczęściej zadawane pytania

  Czym jest Pozytywna Dyscyplina?

  Pozytywna Dyscyplina (PD) to nurt wychowawczy opracowany przez dr Jane Nelsen i Lynn Lott. Opiera się na pracy Alfreda Adler’a i Rudolfa Dreikurs’a, którzy byli pionierami w postrzeganiu dziecka jako równoprawnego podmiotu w relacji dziecko – dorosły. Nie znajdziesz tu ani kar ani nagród. Jej celem jest uczyć dzieci i młodych ludzi ważnych kompetencji życiowych, tj. jak stać się odpowiedzialnymi, asertywnymi, autonomicznymi, pełnymi szacunku i zaradnymi członkami społeczności.

  Pozytywna Dyscyplina skupia się na pielęgnowaniu poczucia przynależności u dziecka i nadaje jej wysoki priorytet. W tym podejściu bliska i zdrowa relacja oraz wzajemny szacunek są kluczowe w budowaniu autorytetu rodzica czy nauczyciela. Jako jedna z nielicznych koncepcji wyraźnie pokazuje, że dziecko potrzebuje troskliwego rodzica i jednocześnie stanowczego. Uzyskanie tego balansu, bez skakania w nadmierną uprzejmość czy stanowczość jest trudnym zadaniem rodzicielskim i wymaga pewnej wiedzy oraz praktyki. 

  Autorki Pozytywnej Dyscypliny doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego przygotowały kilkadziesiąt narzędzi. Dzięki nim, początkującym rodzicom i nauczycielom łatwiej jest wdrażać nowe założenia w swoim środowisku rodzinnym czy szkolnym. Nie trzeba być ekspertem, by zacząć praktykować Pozytywną Dyscyplinę. Zmianę możesz zacząć choćby od zaraz. Te narzędzia są potrzebne tylko na początku drogi, później kiedy zintegrujemy to podejście ze sobą, nasze reakcje na wyzwania wychowawcze są adekwatne i wspierające nas i dziecko. 

  Cała koncepcja jest ułożona w bloki tematyczne, jest pełna wskazówek, pokazuje jak krok po kroku wprowadzać zmiany w modelowaniu zachowań dzieci. Ma zastosowanie  w domu, szkole i przedszkolu, w każdych relacjach, zarówno tych osobistych jak i zawodowych.

  Jak zbudowany jest kurs?

  Kurs składa się 12 MODUŁÓW, wprowadzającego, 6 modułów bazowych PD i 5  modułów EXTRA.

  Każdy moduł zawiera lekcje video. Są filmiki, które trwają od kilku do kiludziesięciu minut. Cały kurs zawiera 140 takich lekcji.

  Ponadto do kadżego modułu bazowego są przygotowane materiały do druku, tj. karty pracy z ćwiczeniami do samodzielnej pracy.

  Przez pierwsze 3 miesiące autorki kursu wspomagają i moderują przebieg procesu szkoleniowego. Oznacza to, że moduły są publikowane sukcesywnie, z tygodniowym lub dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

  Na przerobienie danego modułu uczestnicy mają od tygodnia do dwóch. Dany moduł kończy webinar, który ma formę sesji “pytań i odpowiedzi”.

  Przed każdym webinarem przychodzi mail przypominający o spotkaniu. 

  Dodatkowo na grupie FB pojawiają się dodatkowe zadania dla chętnych. 

  Czym są bazowe moduły i EXTRA?

  Zwykłe MODUŁY obejmują najważniejsze zagadnienia związane z wdrażaniem Pozytywnej Dyscypliny.

  Moduły EXTRA powstały z potrzeby rodziców i na bazie naszych wcześniejszych doświadczeń z poprzednich edycji tego kursu. Uzupełniają one wiedzę i pozwalają uczestnikom lepiej zrozumieć zachowania dzieci i mądrzej reagować na te zachowania.

  Mamy poczucie, że moduły EXTRA stanowią istotne uzupełnienie bazowego kursu Pozytywnej Dyscypliny i tworzą istotną wartość dodaną, co zresztą potwierdzają nasze ankiety ewaluacyjne.

  Ile trwa kurs?

  Kurs składa się z 2 faz – facylitowanej oraz samodzielnej. Pierwsza faza (facylitowana) trwa ponad 3 miesiące (od 29 marca 2022 do 28 czerwca 2022) i jest prowadzona przez autorki kursu, tak by uczestnicy mieli okazję przerobić cały materiał.

  Po 22 czerwca 2022, przez pozostałe 8 miesięcy możesz pracować samodzilenie, możesz wracać do różnych zagadnień w swoim tempie.

  Cały kurs składa się z 12 modułów, co oznacza, że przy regularnej pracy jesteś w stanie efektywnie wprowadzać Pozytywną Dyscyplinę w życie.

  W jakim okresie mam dostęp?

  Dostęp do kursu i wszystkich opublikowanych materiałów (video, pdf, webinary) jest możliwy od 29 marca 2022 do 28 marca 2023, przez 24 godziny. Przez ten czas możesz wielokrotnie odtwarzać wszystkie opublikowane na dany moment materiały.

  Od 29 marca 2022 do 28 czerwca 2022 masz możliwość pracować przy wsparciu Edukatorek PD, po 22 czerwca 2022 pozostaje Ci już samodzielna praca z materiałami.

  Gdzie odbywa się kurs?

  Wszystkie materiały (video, pliki, nagrania webianrów) są publikowane na dedykowanej platformie szkoleniowej. Każdy uczestnik ma swój unikatowy login.

  Wszystkie webinary odbywają się na osobnej platformie WebinarJam, która jest dedykowana do prowadzenia takich spotkań.

  Dodatkowo  uruchomiona jest grupa wsparcia na Facebooku, do której uzyskujesz dostęp po opłaceniu kursu.

  Reasumując, poruszamy się  po 3 platformach:

  • dedykowana platforma szkoleniowa
  • platforma do webinarów – WebinarJam
  • dedykowana grupa na Facebook’u
  Czy mogę opuścić webinar?

  Tak, możesz. To Ty decydujesz, czy jesteś na webinarach czy nie. Każdy webinar jest nagrywany, w ciągu 48 godzin jest opublikowany na platformie z kursem, gdzie będzie można go obejrzeć później.

  Komu mogę udostępniać materiały?

  Naszym założeniem jest, by z jednego dostępu korzystała jedna osoba i dlatego prosimy o nie dystrybuowanie materiałów i przekazywanie ich osobom trzecim.

  Materiały (pliki pdf) dołączone do kursu, są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego uczestnika kursu, w związku jego z uczestnictwem w naszym kursie.

  Kopiowanie i rozpowszechnianie całych materiałów (pliki pdf) dołączonych do kursu,  lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu PozytywnaDyscyplina.online jest zabronione. Zmiany w treściach i grafikach wymagają zgody autor publikacji. Nagrywanie i rozpowszechnianie lekcji video z tego kursy lub jego części jest zabranione.

  Z uwagi, że zależy nam, by rodzice wspólnie doświadczali i realizowali ćwiczenia (co zdecydowanie rekomendujemy), dlatego jeden bilet upoważnia do dwóch niezależnych dostępów do kursu.

  Jakie uprawnienia daje kurs?

  Kurs on-line jest odpowiednikiem stacjonarnego kursu rodziców lub bazowego dla nauczycieli.

  Jego ukończenie uprawnia do udziału w szkoleniu certyfikacyjnym na Edukatora PD.

  Co to znaczy zostać Edukatorem PD?

  Edukator Pozytywnej Dyscypliny ma uprawnienia do nauczania innych osób zgodnie ze swoją specjalizacją. W Polsce aktualnie mamy 3 dostępne ścieżki certyfikacyjne.

   Certyfikowany Edukator Rodzicielski Pozytywnej Dyscypliny (certyfikacja 1-etapowa)

   • Grupa docelowa – rodzice dzieci w każdym wieku
   • Uprawnienia – prowadzenie szkoleń stacjonarnych weekendowych i w cyklu (rekomendowane przez PDA),
    prowadzenie szkoleń on-line, Live’ów i webinarów prowadzenie konsultacji stacjonarnych i on-line

   Certyfikowany Edukator Nauczycielski Wczesnego Dzieciństwa (dzieci 0-6 lat) Pozytywnej Dyscypliny (certyfikacja 2-etapowa)

   • Grupa docelowa – nauczyciele przedszkolni, opiekunowie żłobkowi,
    specjalistów przedszkolnych i żłobkowych
   • Uprawnienia – prowadzenie szkolenia bazowego w żłobkach i przedszkolach; prowadzenie mentoringów w placówkach, które weszły w proces certyfikacji placówki

   Certyfikowany Edukator Nauczycielski w klasie  (dzieci 7+) Pozytywnej Dyscypliny (certyfikacja 2-etapowa)

   • Grupa docelowa – nauczyciele wczesnoszkolni, nauczyciele szkolni,
    specjaliści szkolni
   • Uprawnienia – prowadzenie szkolenia bazowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych; prowadzenie mentoringów w placówkach, które weszły w proces certyfikacji placówki

   Jeśli interesuje się ścieżka certyfikacyjna na Edukatora Pozytywnej Dyscypliny, to skontaktuj się z Kamilą Skalską info@pozytywnadyscyplinawpraktyce.pl 

   Możesz też zostawić swoje dane wypełniając niezobowiązujący formularz wstępne zgłoszenie na certyfikację >>

   Jakie inne kursy organizujecie?

   Aktualnie w naszej ofercie mamy dwa kursy on-line:

   • Pozytywna Dyscyplina w Praktyce – MALUCHY (6 edycji za nami),
   • Pozytywna Dyscyplina w Praktyce – NASTOLATKI (2 edycje za nami).

   W przygotowaniu są kolejne dwa nowe kursy on-line. Planujemy, by były gotowe na koniec wakacji 2022:

   • Pozytywna Dyscyplina w Praktyce w PRZEDSZKOLU,
   • Pozytywna Dyscyplina w Praktyce w SZKOLE.

   Jeśli interesują Cię inne nasze kursy i nie chcesz przegapić naszej oferty przedsprzedaży, to koniecznie wypełnij formularz, a nic Cię nie ominie. 

   Formularz zgłoszeniowy >>

   Prowadzimy też warsztaty i szkolenia stacjonarne:

   • Bazowe szkolenie z Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli,
   • Szkolenie dla rodziców z Pozytywnej Dyscypliny (weeknedowe, cykliczne)
   • i inne związane z komunikacją i kompetencjami miękkimi. 

   Jesli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami na info@pozytywnadyscyplinawpraktyce.pl 

   Czy posiadacie akredytację?

   Tak. Podmiot, który jest Organizatorem szklenia, spełnia wymogi ustawowe. Poniżej uzasadnienie, na podstawie interpelacji poselskiej nr 1363.

   1 września 2019 r. weszły w życie zmiany w Karcie Nauczyciela. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

   Przez podmioty realizujące zadania statutowe w zakresie doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 Karty Nauczyciela, należy rozumieć podmioty prawa publicznego lub prywatnego posiadające statut, tj. akt prawny regulujący ich zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania i na podstawie zapisów tego aktu mogące wykazać, że do zakresu ich działań należy prowadzenie doskonalenia nauczycieli.

   Nasza placówka działająca pod nazwą HEIWA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne HEIWA jest wpisana do rejestru przedszkoli i szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych dla m. st. Warszawa, pod numerem 57P. W rozumieniu Prawa Oświatowego nasza Poradnia jest niepubliczną placówką oświatową, z prawami podmiotu publicznego. Nasz statut obejmuje kształcenie nauczycieli, do pobrania poniżej.

   Organ prowadzący placówkę:
   LERNO Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie

   Placówka oświatowa, podmiot realizujący m.in. szkolenia dla nauczycieli:
   HEIWA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne HEIWA z siedzibą w Warszawie
   Numer RSPO: 126211, REGON: 360175456

   Statut placówki do pobrania >>


   Poznaj NAS, to My tworzymy ten kurs dla Ciebie

   Certyfikowana Trenerka Biznesu SET®, FRIS® i MindSonar® oraz Process Communication Model®. Jedna z trzech Trenerek Pozytywnej Dyscypliny w Polsce. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i studiów Coaching i Mentoring na SWPS. Aktualnie w kończy 4-etapowy kursu The Self-Reg® Foundation Certificate, który stanowi I stopień certyfikacji Self-Reg®. Od 2004 roku związana jest z branżą oświatową, prowadzi niepubliczne przedszkola oraz poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Przez 8 lat była członkiem zarządu największego w Polsce Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych. Pasjonatka i praktyk Analizy Transakcyjnej, absolwentka 5-letniego programu  zaawansowanych szkoleń prowadzonych przez superwizorów z European Association for Transactional Analysis (EATA) w dwóch obszarach – AT w edukacji i AT w organizacji. Od zawsze stymuluje ludzi do działania i rozwoju. Uważa, że każda negatywna sytuacja ma swoją pozytywną stronę, którą można wykorzystać dla siebie. W życiu kieruje się takimi wartościami jak: szczerość, zaangażowanie, odpowiedzialność i autonomia. Prywatnie żona i mama trójki dzieci – Piotra (2004), Asi (2007) i Kasi (2009).

   Agnieszka Białecka-Rutkowska

   Trenerka PozytywneJ Dyscypliny

   Doświadczona trenerka biznesu, certyfikowana coach ICC® i trenerka FRIS® oraz Horse Assisted Education®. Jedna z pierwszych Edukatorek Pozytywnej Dyscypliny w Polsce. Aktualnie w trakcie 4-etapowego kursu The Self-Reg® Foundation Certificate, który stanowi I stopień certyfikacji Self-Reg®. Tłumacz przysięgły języka angielskiego – jedna z kilku tłumaczy w Polsce tłumaczących książki i manuale z zakresu Pozytywnej Dyscypliny. Absolwentka Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na SWPS oraz Kompetencji Psychologicznych i Negocjacyjnych na SGH. Ma blisko 20-letnie doświadczenie w roli trenera. Ceniona za zaangażowanie, praktyczność tego, czego uczy, różnorodną wiedzę i podejście “z sercem”. Zawsze blisko ludzi i dla ludzi – w działach HR. Nieustannie doskonali swoje kompetencje trenerskie, a także rodzicielskie uczestnicząc w różnych kursach i aktywnie wdrażając w praktykę wiedzę tam pozyskaną. W życiu ważne są dla niej rodzina, niezależność i rozwój oraz podejście, że warto szukać rozwiązań. Obecnie jest kandydatem na trenera Pozytywnej Dyscypliny®. Prywatnie spełniona żona, mama Michała (2004) i Agaty (2006). Jest uzależniona od książek. W wolnych chwilach chętnie biega, jeździ konno z córką, żegluje.

   Dorota Jakubowska-Kurzec

   Edukatorka PozytywneJ Dyscypliny

    

   Kup dostęp do 7 EDYCJI kursu w PRZEDsprzedaży


   Poznaj media, z którymi współpracujemy